Angielski dla dzieci

Warto, aby już od najmłodszych lat dzieci miały możliwość rozwijania wszystkich sprawności językowych, szczególnie w formie różnorodnych gier oraz zabaw. Kurs przygotowany specjalnie dla dzieci rozwija umiejętność twórczego myślenia, uczy czytania oraz pisania, tworzy odpowiednie warunki do komunikowania się w języku angielskim oraz rozumienia ze słuchu.

Szczególnie dbamy o odpowiednią atmosferę podczas zajęć, mającą za zadanie zintegrowanie grupy, stałe motywowanie dzieci do realizacji zlecanych przez nauczyciela zadań oraz stworzenie warunków do uczestnictwa w grach oraz ciekawych projektach językowych. Istotne, aby wzbudzić u dzieci naturalną chęć do udziału w różnorodnych działaniach wpływających na efektywność nauczania oraz na utrzymanie właściwej motywacji.

W naszej szkole, organizujemy kursy dla dzieci w wieku od 5 lat. Zajęcia dla dzieci do 3 klasy szkoły podstawowej zazwyczaj odbywają się jeden raz w tygodniu, po 60 minut z krótką przerwą zlecaną przez nauczyciela w trakcie zajęć.

Dzieciom od 4 klasy szkoły podstawowej proponujemy zajęcia jeden raz w tygodniu po 90 minut (2 lekcje po 45 minut).

Poziom zaawansowania określany jest na bazie testu kwalifikacyjnego dobranego stosownie do grupy wiekowej. Dzieci rozpoczynające naukę języka angielskiego od podstaw nie piszą tego testu.