Kurs do matury

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego przygotowany został na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w organizowaniu zajęć dla uczniów ostatniej klasy liceum bądź technikum. Niezmiernie ważne jest, aby zajęcia te stwarzały możliwość rozwijania wszystkich sprawności językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie), gdyż jedynie wówczas można osiągnąć bardzo dobry wynik egzaminu. Kluczowe jest systematyczne ćwiczenie struktur gramatycznych oraz słownictwa. W trakcie kursu niemało czasu poświęcamy na omówienie strategii egzaminacyjnych oraz podkreślamy znaczenie autonomii w uczeniu się języka obcego.

Pragnąc zwiększyć efektywność zajęć, stale monitorujemy postępy w przygotowaniu do egzaminu poprzez analizę testów z poszczególnych umiejętności językowych, sprawdzanie zlecanych zadań domowych oraz przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych zarówno w części pisemnej, jak i ustnej.

Zajęcia grupowe odbywają się zazwyczaj jeden raz w tygodniu po 90 minut.

Kurs przygotowuje do pisemnego egzaminu maturalnego na wybranym poziomie (podstawowy lub rozszerzony) oraz do egzaminu ustnego. Zapisanie do odpowiedniej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego.

Grupa kursowa liczy maksymalnie 10 osób. Minimalna proponowana liczba godzin lekcyjnych w roku szkolnym wynosi 65.

Zapraszamy!