JAFEK Blended Learning

Kursy JAFEK BLENDED LEARNING polecamy kursantom chcącym wykorzystać zalety nauczania mieszanego/hybrydowego polegającego na łączeniu tradycyjnych metod nauki (zajęcia stacjonarne w jednym z oddziałów naszej szkoły) z samodzielną nauką pod nadzorem lektora, za pośrednictwem m.in. odpowiednio dobranej platformy edukacyjnej.

Zaletą tak zorganizowanego nauczania mieszanego jest potencjalnie większa efektywność, oszczędność czasu kursanta, możliwość właściwego spersonalizowania toku nauki, łatwość monitorowania postępów w nauce, elastyczność m.in. w zakresie doboru materiałów szkoleniowych oraz atrakcyjność zajęć.

Standardowo kursy JAFEK BLENDED LEARNING łączą bezpośrednie zajęcia grupowe (3-8 osób) realizowane średnio co drugi tydzień, z samodzielną pracą kursanta, kierowaną i kontrolowaną przez lektora w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać jego indywidualne predyspozycje oraz czas możliwy do przeznaczenia na samodzielną naukę.