Angielski dla młodzieży i dorosłych

Ucząc się każdego języka obcego najlepsze rezultaty przynosi systematyczna, cierpliwa praca nad poszczególnymi sprawnościami językowymi. Zachęcamy do skorzystania z naszych standardowych kursów dostosowanych do Państwa poziomu zaawansowania językowego, który określamy na bazie specjalnie przygotowanego testu kwalifikacyjnego.

Wszystkie kursy ogólne prowadzone są na bazie metody komunikatywnej, w ramach której rozwijamy umiejętność mówienia, pisania, czytania oraz rozumienia ze słuchu. Istotne jest, aby kursant potrafił zastosować gramatykę oraz słownictwo w praktyce, tworząc różnorodne wypowiedzi ustne oraz pisemne.

Systematyczne zajęcia pomagają przełamać barierę komunikowania się w języku angielskim, pozwalają nabrać pewności i zwiększają efektywność uczenia się.

Podręczniki kursowe dobieramy zależnie od grupy wiekowej oraz zainteresowań kursantów. Celem jest stały progres w rozwijaniu wszystkich sprawności językowych oraz zadbanie o to, aby zajęcia były ciekawe i motywujące.

Grupa kursowa liczy maksymalnie 10 osób. Zajęcia zwykle odbywają się jeden raz w tygodniu po 90 minut (2 godziny lekcyjne).

Zapraszamy!