Język polski i matematyka

Zapraszamy na kursy matematyki oraz języka polskiego.

Polecamy kursy ogólne oraz przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i do egzaminu maturalnego.

Współpracują z nami wyłącznie nauczyciele posiadający cenne doświadczenie zdobyte w szkołach publicznych.

Kursy prowadzimy w małych grupach, już od 3 osób.

Obowiązuje ten sam CENNIK jak w przypadku zajęć w zakresie języka angielskiego.

Zapraszamy!