Kursy egzaminacyjne

Kursy egzaminacyjne proponujemy osobom przygotowującym się do egzaminów potwierdzających ich kompetencje językowe (BEC, FCE, CAE, CPE). Podczas zajęć ćwiczymy różnorodne zadania typowo egzaminacyjne, zapoznając w ten sposób zarówno z formatem egzaminu, jak i zakresem wymagań egzaminacyjnych. Kurs ma na celu również doskonalenie różnorodnych strategii egzaminacyjnych.

Przygotowanie do egzaminu obejmuje co najmniej 120 godzin lekcyjnych realizowanych w trybie zajęć grupowych lub indywidualnych. Całkowita sugerowana liczba godzin zależna jest od poziomu zaawansowania językowego określanego na podstawie testu poziomującego oraz od wyników autentycznych testów egzaminacyjnych realizowanych w trakcie kursu. Standardowo zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut.

W ramach kursu organizujemy egzaminy próbne sprawdzające stopień przygotowania na danym etapie nauczania oraz określające zakres materiału wymagającego dodatkowej pracy.

Zapraszamy!