Egzamin ósmoklasisty

Jednym z głównych celów kursu języka angielskiego przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty jest odpowiednie zapoznanie uczestników zajęć z różnorodnymi typami zadań egzaminacyjnych, co zazwyczaj znacznie zwiększa szansę na uzyskanie zadowalającego wyniku. W trakcie kursu realizowanych jest wiele zadań typowych dla egzaminu ósmoklasisty (parafraza zdań, uzupełnianie luk, dobieranie, wybór wielokrotny, tłumaczenia fragmentów zdań, odpowiedzi na pytania czy też zadania typu prawda/fałsz).

Kreujemy odpowiednie warunki dla efektywnego ćwiczenia zadań rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz zadań sprawdzających umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Ważne jest stałe motywowanie do mówienia w języku angielskim. Mamy przekonanie, że systematyczne ćwiczenie tej umiejętności powinno stanowić podstawę każdego dobrego kursu językowego, nawet jeśli jest to kurs przygotowujący do egzaminu przeprowadzanego wyłącznie
w formie pisemnej.

Monitorujemy też postępy naszych kursantów, m.in. poprzez analizę wyników próbnych testów egzaminacyjnych.

Standardowo zalecamy kurs zawierający 65 godzin lekcyjnych (zazwyczaj jeden raz w tygodniu 2 lekcje po 45 minut).