Język polski i matematyka

Posted

Zapraszamy na kursy matematyki oraz języka polskiego. Polecamy kursy ogólne oraz przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i do egzaminu maturalnego. Współpracują z nami wyłącznie nauczyciele posiadający cenne doświadczenie zdobyte w szkołach publicznych. Kursy prowadzimy w małych grupach, już od 3 osób. Obowiązuje ten sam CENNIK jak w przypadku zajęć w zakresie języka angielskiego. Zapraszamy!

JAFEK Blended Learning

Posted

Kursy JAFEK BLENDED LEARNING polecamy kursantom chcącym wykorzystać zalety nauczania mieszanego/hybrydowego polegającego na łączeniu tradycyjnych metod nauki (zajęcia stacjonarne w jednym z oddziałów naszej szkoły) z samodzielną nauką pod nadzorem lektora, za pośrednictwem m.in. odpowiednio dobranej platformy edukacyjnej. Zaletą tak zorganizowanego nauczania mieszanego jest potencjalnie większa efektywność, oszczędność czasu kursanta, możliwość właściwego spersonalizowania toku nauki, […]

Kursy egzaminacyjne

Posted

Kursy egzaminacyjne proponujemy osobom przygotowującym się do egzaminów potwierdzających ich kompetencje językowe (BEC, FCE, CAE, CPE). Podczas zajęć ćwiczymy różnorodne zadania typowo egzaminacyjne, zapoznając w ten sposób zarówno z formatem egzaminu, jak i zakresem wymagań egzaminacyjnych. Kurs ma na celu również doskonalenie różnorodnych strategii egzaminacyjnych. Przygotowanie do egzaminu obejmuje co najmniej 120 godzin lekcyjnych realizowanych […]

Egzamin ósmoklasisty

Posted

Jednym z głównych celów kursu języka angielskiego przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty jest odpowiednie zapoznanie uczestników zajęć z różnorodnymi typami zadań egzaminacyjnych, co zazwyczaj znacznie zwiększa szansę na uzyskanie zadowalającego wyniku. W trakcie kursu realizowanych jest wiele zadań typowych dla egzaminu ósmoklasisty (parafraza zdań, uzupełnianie luk, dobieranie, wybór wielokrotny, tłumaczenia fragmentów zdań, odpowiedzi na pytania czy […]

Kurs do matury

Posted

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego przygotowany został na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w organizowaniu zajęć dla uczniów ostatniej klasy liceum bądź technikum. Niezmiernie ważne jest, aby zajęcia te stwarzały możliwość rozwijania wszystkich sprawności językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie), gdyż jedynie wówczas można osiągnąć bardzo dobry wynik egzaminu. Kluczowe jest systematyczne ćwiczenie struktur […]

Angielski dla młodzieży i dorosłych

Posted

Ucząc się każdego języka obcego najlepsze rezultaty przynosi systematyczna, cierpliwa praca nad poszczególnymi sprawnościami językowymi. Zachęcamy do skorzystania z naszych standardowych kursów dostosowanych do Państwa poziomu zaawansowania językowego, który określamy na bazie specjalnie przygotowanego testu kwalifikacyjnego. Wszystkie kursy ogólne prowadzone są na bazie metody komunikatywnej, w ramach której rozwijamy umiejętność mówienia, pisania, czytania oraz rozumienia […]

Angielski dla dzieci

Posted

Warto, aby już od najmłodszych lat dzieci miały możliwość rozwijania wszystkich sprawności językowych, szczególnie w formie różnorodnych gier oraz zabaw. Kurs przygotowany specjalnie dla dzieci rozwija umiejętność twórczego myślenia, uczy czytania oraz pisania, tworzy odpowiednie warunki do komunikowania się w języku angielskim oraz rozumienia ze słuchu. Szczególnie dbamy o odpowiednią atmosferę podczas zajęć, mającą za […]